Aktuellt

Två bra kalendrar till mobilen!

 

Week Calender

Är en av världens mest använda kalenderappar och finns nu till både iPhone/iPad och Andriod. I Week Calender kan du färgkoda olika aktiviteter och följa den i en tydlig dag-, vecko-, eller månadsvy.
Läs mer!

 

Business Calender

En bra kalender om du använder Android. Synka den med googlekalendern och växla enkelt mellan dina olika kalendrar i appen. Med en widget på startsidan har du snabb tillgång till dagens aktiviteter.
Läs mer!

Välkommen till Teknikstöd

Gymnasieförvaltningen i Växjö har från våren 2012 till sommaren 2013 drivit ett projekt i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet som heter “Teknikstöd i skolan”! Det har riktat sig till elever som har svårt att koncentrera sig under lektion, att planera och strukturera sina studier, att få uppgifter gjorda i tid m.m. Inriktningen har varit att stötta enskilda elever att nå sina mål i skolan samt att inspirera och möjliggöra för lärare att testa nya strategier och ny teknik! Satsningen fortsätter från höstterminen 2013 inom projektet “Plug In” som samordnas av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och bedrivs i samverkan med ett femtiotal kommuner i fem regioner i landet. I Växjö kommer speciallärare, specialpedagoger och arbetsterapeut arbeta i nära samarbete för att ge elever individuellt stöd i att nå sina mål i skolan.

 

Läs slutrapporten från Teknikstöd i skolan här!

6 tips för att komma igång med skoluppgifter!

 

1 Skapa bra förutsättningar innan du sätter igång!
Ha boken framme för att påminna dig om att du ska plugga. Stäng av dator och ta bort mobilen.

2 Skippa känslan "allt eller inget"!
Hellre 15 min än ingenting!

3 Belöna dig!
Sätt dig 30 minuter innan ditt favoritprogram börjar!

4 Tidsbestäm studietiden!
Använd time timer eller äggklocka för att skapa en tydlig början och ett tydligt slut.

5 Ta ledigt "på riktigt"!
När du har nått målet för dagen känns det bra. Du kan slappna av "på riktigt".

6 Bara gör!
Lägg inte för mycket känslor i vad du gjort eller inte gjort.